Recept

Receptförskrivning

Vi får ofta förfrågan från djurägare om att skriva ut recept över telefon.

För att vi ska kunna behandla ditt djur på ett säkert sätt behöver vi undersöka djuret före medicin behandling påbörjas. Det är viktigt att veta att vi måste följa lagstiftningen som reglerar veterinär receptförskrivning och att vi arbetar för en korrekt läkemedelsanvändning när det gäller antibiotikaresistens och smittskydd.

Vi  följer Jordbruksverkets föreskrifter angående veterinär förskrivning av läkemedel. Dessa föreskrifter innebär att djuret måste undersökas av en veterinär innan receptbelagda läkemedel skrivs ut.  Hela författningen finns att läsa på jordbruksverkets hemsida. 

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter finns det några undantag:

– vissa antiparasitära medel som ges via mun eller appliceras på huden 
– tidigare diagnosticerade patienter med kroniska sjukdomstillstånd som tex ledsmärta och vissa hormonella sjukdomar.

 För redan befintliga patienter hos oss som står på tidigare ordinerad behandling, går det bra att kontakta oss för receptförnyelse, men årliga besök krävs trots detta för receptförskrivning.

Det är viktigt att beakta att behandlingar av kroniska tillstånd kräver  regelbundna kontroller och besök hos veterinär.

Vid receptförnyelse, tänk på att höra av dig i god tid innan ditt djurs medicin tar slut, då det inte alltid finns tid att få ett förnyat recept samma dag som du kontaktar oss.

Vi använder oss av e-recept, vilket innebär att dina recept överförs digitalt till apoteket. Du kan sedan hämta ut din medicin på valfritt apotek.